Om Allergikonsulent i Västra Götland

Sample media
Susanne Bengtsson-Lund
GRUNDARE & UTBILDARE

Leg. Barnsjuksköterska med kunskap, specialintresse och vidareutbildning inom Allergi, Astma och annan överkänslighet.

Allergikonsulent I Västra Götaland föreläser, utbildar och utreder inom områden som allergier, astma, eksem och inomhusrelaterad ohälsa. Alltid baserat på aktuell vetenskap och gällande regelverk.

- Styrelseledamot i ASTA sedan 2014 (Astma-, Allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen)
- Medlem i Centrumrådet för allergologi i Västra Götaland
- Har arbetat på Barn- ungdomskliniken inom NU-sjukvården sedan 1987
- Tillträdde som allergikonsulent i Nu-sjukvården 2012 -2014 
- Fristående allergikonsulent sedan 2014.

Kontakta mig för diskussion om upplägg och kostnad.

Vi hjälper dig...

  • Utredningar
  • Informationsträffar
  • Utbildningar

En unik utbildningsresurs för vården, förskolan, skolan och social omsorg. Men också för hotell och restaurang, storkök och annan verksamhet som möter människor med allergier – och där arbetsgivare är ansvariga för att säkra god, trygg och hälsosam miljö.

Sample media

Genom att skräddarsy utbildning och insatser efter ert behov ökar förståelsen, motivationen och tryggheten ute i verksamheterna.