Utbildningar och informationsträffar

Det kan röra sig om kunskap om Inomhusmiljö och ventilation och 

Kunskap om inomhusmiljö och ventilation

Ett sätt kan vara att göra Allergirond, ett annat sätt kan vara hembesök. Utbildningar inom allergi, astma och kost.

Specialanpassade utbildningar

Vi utgår alltid ifrån ändamålet och gällande regelverk beroende på målgrupp och ämnesområde. 

 • Studenter på högskola/universitet
  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Barnsjuksköterskeprogrammet
  • Astma och Allergikursen, vidareutbildning för sjuksköterskor
 • Personal inom sjukvården utifrån Socialstyrelsens riktlinjer
 • Pedagoger och Rektorer inom barnomsorg, förskola och skola
 • Kostpersonal
 • Lokalvårdare/Städpersonal
 • Skolhälsovård
 • Miljöinspektörer
 • Kommunala/ Regionala politiker och tjänstemän
 • Allmänheten t ex via patientföreningen, (Astma och Allergiförbundet) eller via kommunalt uppdrag

Information allergiska reaktioner

Utbildningen kan t ex gälla information vid risk för svår allergisk reaktion där akutläkemedel ska ges.

 • Grundläggande om allergi och den akuta allergiska reaktionen
 • Hantering av svår allergisk reaktion
 • Definition av riskfaktorer och risksituationer
 • Säker mat på förskola och skola.
 • Omvärldsanalys

Inomhusmiljö och astma

Information kring astma utifrån ett inomhusmiljöperspektiv

 • Grundläggande om astma och allergi
 • Triggerfaktorer i miljön
 • Sekundärpreventiva åtgärder
 • Hantering av akuta situationer

Eksem

Grundläggande om eksem och behandlingsformer samt påverkande faktorer

Städning

Information som bygger på Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. FoHMFS 2014:19 
www.folkhalsomyndigheten.se